Integratieve psychotherapeut/anagoog
Er wordt niet zoals in de klassieke geneeskunde, eerst een diagnose gesteld en dan een behandeling opgestart. Neen, er wordt een bewust groeiproces opgestart waarbij men voortdurend nieuwe remmingen oplost en creatief verkennend opportuniteiten ontdekt.
Er wordt vertrokken vanuit het positieve in de mens, je behoeften, je verlangens, je krachten. Je bent immers meer dan iemand met een bepaald gedrag, een gescheiden ouder, je depressie,...
De waarde en vaardigheid van integratie wordt aangeleerd zodat men in het dagelijkse leven als individu met meer zelfvertrouwen en conflictvrijer kan functioneren.
Er wordt - indien mogelijk - op verschillende niveau's tegelijk gewerkt: bewust (gesprekstherapie) als onderbewust (relaxatie) en met ondersteuning en versterking van de biochemische processen (medicatie door huisarts/psychiater)

Behandeling van...

Emotionele problemen: vermoeidheid, onzekerheid, onrust, twijfels, keuzes maken, angst, pijn, verdriet, stress, neerslachtigheid, depressie, burn-out, kwaadheid, woede, agressie, schuld, schaamte,...

Verwerkingsproblemen: rouw en verlies ervaring, trauma verwerking

Identiteitsproblemen: zelfbeeld, eigenwaarde, minderwaardigheid

Relatieproblemen: moeite bij het aangaan van relaties, of het behouden van relaties, moeite bij vriendschappelijke-, familie- en/of koppel relaties

Gezinsproblemen: moeite bij samenleven in gezins- en of familieverband, problemen bij opvoeding, spanningen tussen gezinsleden omwille van allerhande situaties

Voor wie
Kinderen vanaf 12 jaar, adolescenten, volwassenen, ouderen
Kostprijs
Een individuele therapiesessie duurt 1 uur en kost 60 €.
Een sessie gezinstherapie of relatietherapie duurt 1 uur en kost 60 €.
Er wordt per sessie betaald.
Als erkend therapeut bij de BNVIP is er tussenkomst van de verschillende mutualiteiten.
Christelijke Mutualiteit: erkenningsnummer: 09892515.